Jouw kind en informatie zijn veilig bij ons

Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy

De veiligheid van jouw kind is bij ons in goede handen. In onze speelzaal is het van groot belang dat de veiligheid van kinderen gewaarborgd is. Dat gebeurt door het in kaart brengen van risico’s op gebied van veiligheid en gezondheid. Daarvoor maken we jaarlijks een inventarisatie met een verslag dat in te zien is op de groep.

 

Vierogenprincipe

Een ander belangrijk element om de persoonlijke veiligheid van de kinderen te waarborgen is het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe betekent dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. Dit om situaties te voorkomen waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik of mishandeling bij kinderen in de kinderopvang.

Om er voor te zorgen dat deze gewaarborgd is staan we altijd met twee gediplomeerde leidsters op een groep. Bovendien sluiten onze beide groepen aan op elkaar en kan de leiding elkaar zien. Tijdens de toiletgang is er ruimte voor privacy van de kinderen en tegelijk zicht op leiding en kinderen. Is er

Vermoeden van misbruik dan wordt de meldcode in werking gesteld.

 

De GGD controleert of men voldoet aan de invulling van dit principe. De ouders worden op de hoogte gebracht van vierogenprincipe door leidsters tijdens inschrijven, lezing beleidsplan en (bij wijzigingen) door informatie via de Nieuwsbrief.