Ons pedagogisch beleid

Pedagogische Visie

Plezier is belangrijk

Kinderen hebben bij hun geboorte een eigen aanleg meegekregen. Volwassenen hebben de taak om ernaar te streven deze aanleg in de gunstigste zin te stimuleren door op de juiste manier en op het juiste tijdstip invloed uit te oefenen. Onze visie op het opvoeden op de peuterspeelzaal:  de leiding begeleidt de kinderen bij hun ( eerste) groepscontacten buiten het gezin. Zij bieden een veilige, stimulerende omgeving waar peuters zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De leiding biedt een gevarieerd aanbod aan spelvormen waardoor allerlei ontwikkelingsaspecten (de motorische, de emotionele, de cognitieve, de sociale en de creatieve) op een speelse manier aan bod komen.

Plezier maken is een belangrijke factor om te kunnen ontwikkelen. De leiding moedigt een kind aan deel te nemen aan het groepsgebeuren, waarbij het behoud van de eigen identiteit van een kind een belangrijke voorwaarde blijft. Het hele beleidsplan lezen? Klik op downloaden.

 

Klachtenregeling voor ouders

Mocht het gebeuren dat je een klacht/geschil hebt en er niet uitkomt met leiding en bestuur dan is het mogelijk om naar de geschillencommissie te stappen. We hopen echter van harte dat we in onze kleine organisatie het samen kunnen oplossen. We zijn makkelijk benaderbaar en we hebben korte lijntjes naar het bestuur.

Onze Stichting is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang & Peuterspeelzalen.

Geschillencommissie website070 310 5310

 

Oudercommissie

Stichting Co-Nijntje heeft een oudercommissie die momenteel bestaat uit twee personen. Zij hebben een belangrijke adviserende stem in het maken en uitvoeren van beleidszaken. Je kunt contact met hen opnemen over allerlei zaken of als u suggesties heeft. Zij beheren een eigen e-mailadres:  Oudercommissie Co-Nijntje