Mededelingen

Mededelingen

 

Corona maatregelen

 

Het allerbelangrijkste is dat kinderen thuisblijven die last hebben van:

 

 • Neusverkoudheid / keelpijn,
 • Hoesten en /of niezen,
 • Moeilijk ademen/benauwdheid,
 • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius.

 

En:

 

 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben,
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts heeft boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang,
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is op COVID-19, moeten kinderen thuisblijven tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan nog 14 extra dagen thuisblijven om verspreiding te voorkomen,
 • Ouders en leiding moeten op 1,5 meter afstand blijven van elkaar.

 

We hopen dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en wij zullen streng zijn op het naleven van de regels, in ieders belang.

 

Brengen tussen 8:30 en 9:00 uur, halen tussen 11:15 en 11:45 uur.

 • Kind wordt gebracht door 1 ouder ( en géén broertjes en zusjes mee),
 • Fruit eten en drinken uit eigen bakje en beker (graag naam erop),
 • Ouders en kind kunnen plaatsnemen in de ontmoetingsruimte van de Bolder en kunnen daar 1,5 meter uit elkaar zitten t.o.v andere ouders,
 • Leiding laat 2 ouders met kind per groep binnen (niet meer dan 4 ouders in het halletje bij Grote en kleine Nijn),
 • Ouders nemen snel afscheid van hun kind in de groep en verlaten via de tuindeur het gebouw en gaan uit het zicht van de kinderen. (Niet bij het hek blijven staan).

 

We hopen dat het snel went om op deze manier met elkaar om te gaan. Is er behoefte aan langer overleg dan graag bellen, appen of mailen. De praktijk zal uitwijzen of het goed gaat en waar aanpassingen moeten komen. We horen het ook graag van jullie! Het is voor ons allemaal een nieuwe situatie.